Umeå studentkår bjuder in Try it out

Sportmässan Try it out och aktivitetsdagen Hälsa på campus 5 mars i Universum. Anmälan senast 28 februari

Try it out – 5 mars

Umeå studentkår har sedan 2017 arrangerat en terminåterkommande sportmässa kallad, Try it out. Målgruppen är studenter och anställda på universitetet som är eller vill bli mer fysiskt aktiva.

Under samma dag som Try it out pågår arrangerar Umeå universitet även  en allaktivitetsdag som kallas för Hälsa på campus. Huvudarrangör till denna dag är Idrottshögskolan vid Umeå universitet. Dagen är fylld med föreläsningar varvat med workshops och andra inom- och utomhusaktiviteter. För att läsa mer om dagen finner ni här.

Från våren 2018 har Try it out arrangerats  samma dag som Hälsa på campus. Studenterna är schemafria under hela dagen för att kunna få vara med på Try it out och Hälsa på campus. Anställda har möjlighet om deras närmsta chef beviljar ledighet att deltaga under eftermiddagen.

Som utställare kommer ni att få möjlighet att nyttja en uppvisningsyta där man får visa upp sin verksamhet eller nyttja den som prova-på yta under 20 minuter. Vi föreslår om ni är intresserad att nyttja ytan att ni fokuserar på att bjuda in besökarna i aktiviteten istället för att de ska passivt titta på. Prova-på-ytan är ca 15×15 meter. Därtill finns det även en upphöjd scen som man kan nyttja.

De som besöker Try it out är motiverade och är intresserade på vad mässan kan erbjuda. Detta innebär att besökarna är intresserade av ert budskap och ni kommer troligtvis att få många intressanta kvalitativa möten och samtal.

Det unika med TIO är att utställarna erbjuder besökarna att pröva på. Från arrangörshåll vill vi att ni ska kunna erbjuda en pröva-på upplevelse. Det kan vara att schackklubben som erbjuder att ta ett snabbt parti med klubbens pro, testa hastigheten i paddel, testa och bli instruerad i ”valla skidor” etc. Om ni har svårt att kunna se vad ni kan göra så är vi alltid intresserade av att hitta lösningar.

När ni bokar en plats har ni tillgång till ett bord i storleken 120×70 cm samt två stolar. Golvytan är väl tilltagen (2×4 meter) för att ni ska kunna ge möjlighet för besökarna att få pröva på. Om ni vet med er att ni behöver mer utrymme eller vill ha en utomhusyta ta kontakt med oss!

Ni får även tillgång till trådlöst internet.

Deltagaravgiften är 500kr.
Det finns 8 platser för pröva-på-tider samt en mängd monterplatser utan pröva-på-tid.

Boka monter + prova-på tid – 5 mars
Boka monter 5 mars

Kostnadsfritt för Umeå studentkårs kontrakterade samarbetspartners, kårsektioner och kårföreningar samt akademiska föreningar.

Kontaktinformation
Henrik Bjelkstål, Informationssekreterare 070-308 72 11

Soyja Halleros, Ansvarig för medlemsnytta 070-686 90 11

Marknadsföring av mässor

Umeå studentkår kommer att marknadsföra bägge events genom traditionell marknadsföring som affischering och utdelning av flygblad.

Studentkåren kommer även att uppmärksamma bägge event genom betalda annonser i sociala medier. Vidare kommer utåtriktade events göras för att uppmärksamma mässorna.

Umeå studentkår uppmanar alla deltagande parter att göra egna facebook events. Detta för att skapa ett buzz i de egna leden samtidigt som välkomstmässan/Try it out sprids socialt till fler personer.

Våra Facebook events finner ni här

Välkomstmässan

Try it out

# Hashtagging

För att kunna samla, dokumentera och enkelt kunna hitta använder båda mässorna av hashtags. Vi uppmanar därför att när ni berättar om ert deltagande i sociala medier att hashtagga era inlägg med

Välkomstmässa #welcomefair2019
Try it out #tryitoutfair