Beskrivning

Tidigare har Umeå studentkår kuponghäftet Restaurangchansen för dig som kårmedlem. Det har framkommit att TT konsulttjänst AB som tillhandahåller kuponghäftet ej innehar kollektivavtal och strider därför mot Umeå studentkårs etiska riktlinjer (Läs de etiska riktlinjerna i sin helhet här: Umeå studentkårs etiska riktlinjer).

Enligt riktlinjerna skall detta samarbete brytas så snart som möjligt. Om du har beställt en Restaurangchansen och vill byta eller häva köpet eller om du har ytterligare frågor, kontakta kommunikatör Henrik Bjelkstål för mer information. Epost: henrik.bjelkstal@umeastudentkar.se